Czwartek
20 czerwiec 2024


Imieniny:

Bogny, Rafaeli, Rafała
Czwartek

° °
Piątek
Sobota
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie dla jednostek

Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter w lutym 2023 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 31 maja 2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Grajewo została zawarta Umowa Nr DIT-I.3031.35.2023, zgodnie z którą Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100). Zakupiono sprzęt ratowniczo–gaśniczy i umundurowanie dla jednostek:

Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011