Sobota
20 kwiecień 2024


Imieniny:

Agnieszki, Amalii, Czecha
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2023-04-20 12:59:09

Uprzejmie informuję, że dnia 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja dotycząca realizacji "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2022 roku".
5. Polityka społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2022,
b) realizacja programów "Rodzina Trzy+" oraz "Grajewska Karta Seniora",
c) zabezpieczenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
6. Informacja na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych w tym:
a) Klubu Seniora,
b) Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń”,
c) Świetlicy Środowiskowej „Przystań”.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 za 2022 rok.
8. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
9. Informacja o działalności Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - dane za 2022 rok w porównaniu do roku 2021, wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie LVI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-RząsaPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-230-143-213.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011