Czwartek
20 czerwiec 2024


Imieniny:

Bogny, Rafaeli, Rafała
Czwartek

° °
Piątek
Sobota
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2024-03-24 18:30:33

Uprzejmie informuję, że dnia 27 marca 2024 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:
https://transmisja.esesja.pl/grajewoumProponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej" za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo" za rok 2023.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok, w tym "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2022-2024".
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za 2023 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
9. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych.
11. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym informacja na temat funkcjonowania "Białego Orlika".
12. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
13. Informacja na temat działalności w 2023 roku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.
14. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom i kandydatom na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na dz. nr 1445/3, 1445/4 i 1446/2 przy ul. Kopernika w Grajewie;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
d) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
18. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie LXX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-RząsaPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-34-239-176-54.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011