Czwartek
20 czerwiec 2024


Imieniny:

Bogny, Rafaeli, Rafała
Czwartek

° °
Piątek
Sobota
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Szpital Ogólnyw Grajewie realizuje unijny projekt
2023-12-14 21:02:46

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”nr POIS.11.03.00-00-0062/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy
i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, którego głównym
celem jest poprawa i wzmocnienie wydajności systemu reagowania
i leczenia w zakresie chorób zakaźnych w tutejszym Szpitalu.

W ramach niniejszego projektu przewidziano:
- adaptacje wydzielonych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w ramach
której zostanie utworzona Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
- adaptację pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do standardu sali intensywnej terapii,
- doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w dodatkowy sprzęt medyczny,
zakup wyposażenia administracyjno–biurowego w tym informatycznego oraz socjalno
– bytowego, a także zakup dwóch stacji przeglądowych do Oddziału Obserwacyjno
– Zakaźnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup i instalację
rezonansu magnetycznego.
Dzięki realizacji projektu dojdzie do podniesienia jakości życia lokalnych
społeczności mogących potencjalnie korzystać z usług świadczonych przez
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, co pośrednio przełoży się na
wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców regionu z jakości opieki zdrowotnej.


Wartość inwestycji wynosi 7 166 890,80 zł.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011